[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2560   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ปฎิทินกิจกรรม    จองห้องประชุม    Smart obec

เรื่อง : ขอเชิญร่วมส่งขอเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครูเข้าร่วมประกวด เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561
ผู้เขียน : นางสาวพชรพร สุขรัตน์
วันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ.2560
เข้าชม : 63
Bookmark and Share


 ขอเชิญร่วมถ่ายทอดความรู้สึกที่มีต่อครู โดยส่งข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครูเข้าร่วมประกวด เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561

โดยสามารถส่งข้อเขียนได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 กันยายน 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม 
http://www.ksp.or.th/ksp2013/content/view.php…ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     ขอเชิญส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด ในหัวข้อ \"เด็กรักครู ครูรักเด็ก\" 12 ก.ย. 2560
     ขอเชิญร่วมส่งขอเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครูเข้าร่วมประกวด เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561 12 ก.ย. 2560
     ขอเชิญประกวดกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาปลอดขยะและอนุรักษ์พลังงาน 11 ก.ย. 2560
     ด่วนที่สุด รายชื่อข้าราชการครูได้รับผลกระทบจากผู้รับผิดชอบหลักสูตรยกเลิกการจัดอบรม คูปอง 10,000 บาท 23 ส.ค. 2560
     เอกสารการเบิกจ่ายเงินโครงการพัฒนาครูครบวงจร (ฉบับแก้ไขล่าสุด) 23 ก.ค. 2560


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 043-571388
Myoffice v 6.3 : power by ทวีรัตน์ เทพนะ : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์